Çalışmalar

2017 - 3 Eksenli Masaüstü CNC ve 3D Yazıcı

Gövdesi sigma profilden, tahrik sonsuz vidalı milli, lineer yataklı destek ve rulmanlı uç yataklarından oluşan 55cmx55cm işleme tablasına sahip masaüstü CNC. Amacı ağaç işlemek de olsa, lazer gravür ya da 3 boyutlu yazıcıya dönüştürülebilir modüler yapıya sahiptir. 3 adet step motor, freze motoru, eksen limit “switch” leri, GRBL Controller ve motor sürücülerden ibaret donanımdan oluşmakta ve GRBL API ile PC->Arduino USB Serial haberleşmeyle çalışmaktadır.

[Mekanik] [Arduino] [Elektrik] [Haberleşme][Metal İşçiliği]


2017 - Online Satranç Yazılımı (Devam Ediyor) (https://www.github.com/bariscelik/php-chess)

Online çalışan, multiplayer satranç yazılımı

[PHP] [SQL] [jQuery] [JSON]


2017 - Pigon (Devam Ediyor) (https://www.github.com/bariscelik/pigon/)

C++ dilinde, cross-platform (Linux, Mac OS X, Windows), lineer cebir ve çeşitli mühendislik alanlarıyla ilgili kütüphane şablon sınıfları

[Cross-platform] [OpenGL] [Qt ] (CMake) (Travis CI)


2017 - TurpPI (Devam Ediyor) (https://github.com/bariscelik/TurpPI/)

C++ dilinde, otomobillerde kullanılmak üzere, OBD-II ile bluetooth üzerinden haberleşebilen dokunmatik multimedya ve bilgi ekranı

[Cross-platform] [OpenGL] [Qt] [Raspberry Pi] [Wifi] [Bluetooth] (QMake) (Travis CI)


2017 - Robot Simülatörü (Devam Ediyor) (Özel)

C++ dilinde universal, gerçek zamanlı robot simülasyonu

[Cross-platform] [OpenGL] [Qt ] (CMake) (Travis CI)


2016 - Atışlı Kazan Sistemi (Özel)

Android işletim sistemli tablet ile sanayide kullanılan geniş kapsamlı bir makinenin kullanıcı arayüzünün tasarımı, USB HID veya UDP ile haberleştirilmesi, operatör paneli olacak şekilde konumlandırılması ve gömülü sistem geliştirilmesi

**[Android] [USB] [Network] [HMI] **


2016 - Repertuar (https://www.github.com/bariscelik/repertuar)

Java dilinde Android platformu için, senkronizasyon servisleri ile donanmış, şarkı sözü yazılımı


2016 - Kütüphane (https://www.github.com/bariscelik/hilohane)

QT ile C++ dilinde Kütüphane Kitap Ödünç Sistemi ve bulut-veritabanı-yedek eklentisi


2016 - Soğutma Çevrimi API

Python dilinde soğutma çevrimi için gerekli parametrelere göre çeşitli hesaplamalar sonucunda kompresör, evaporatör ve ekipman seçimi yapıp, JSON formatında çıktı veren mühendislik yazılım arayüzü geliştirilmesi

[Python] [JSON]


2016 - Psikrometrik Diyagram

C# ve C++ dilinde jQuery ve HighCharts kullanarak psikrometrik diyagram çizen ve girdilere göre prosesi diyagramın üzerine çizen iki ayrı yazılım üretilmesi

[C++] [C#] [jQuery] [HighCharts]


2016 - Bitirme Tezi (https://www.github.com/bariscelik/ETools/)

C++ dilinde sonlu elemanlar yöntemiyle stiffness matrix (rijitlik matrisi) uygulmasını kullanarak düzlem kafes taşıyıcı yapı analizi yapan yazılım. Matematiksel ifadeleri ayrıştıran MuParser kütüphanesi, lineer cebir için kullanılan Armadillo kütüphanesi, QT ile iki boyutlu çizim kütüphanesi ve OpenBLAS kullanımı. Analiz sonuçlarında maksimum eğim, sehim, elastik diyagram, moment ve kuvvetler tespit edilebilmektedir.


2016 - Tasarım Tezi (https://www.github.com/bariscelik/ETools/)

Qt ile C++ dilinde Malzemede iki boyutlu kararlı hal sıcaklık dağılımını analiz eden, grafiksel olarak sonuç veren yazılım ve lineer cebirsel model geliştirilmesi. Girilen sınır şartlarına (boundary conditions) göre iteratif yöntem ya da sonlu farklar yöntemine göre sıcaklık analizi yapabilmektedir. Ayrıca rastgele yürüyüş (Monte Carlo) yöntemi ile gerçek zaman simülasyonu da yapılabilmektedir.


2015 - Kaynak Kod Kriptolama

PHP betiklerinin kaynak kodlarını kriptolayıp & çözebilen bir yazılım

[PHP] [Obfuscation] [Encryption]


2015 - Tasarım Tezi

Çeşitli Nesneleri Algılayabilen Arduino Kontrollü Biyonik El Tasarımı