Sözlük

armoni
Müzikte, farklı frekansların-notaların aynı anda uygulanması sonucu oluşan ses uyumudur. Armoni, melodik çizginin aksine müziğin dikey yönüyle ilgilidir (portedeki duruşu itibariyle).
ASCII
(Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) Latin alfabesi ile kurulu, elektronik sistemlerde kullanılan 7 bitlik karakter kümesidir. 8 bitlik hâli ise genişletilmiş ASCII karakter kümesidir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/ASCII)
full duplex
Haberleşme sistemlerinde birbiriyle anlık iki taraflı haberleşme sağlayabilen sistemlerdir.
half duplex
Haberleşme sistemlerinde birbiriyle iki taraflı haberleşebilen olduğu, fakat haberleşmenin simültane olmadığı sistemlerdir.
kinetik sürtünme katsayısı
Hareket hâlinde, sürtünen cisimler arasında oluşan sürtünme katsayısıdır. Statik sürtünme kuvvetini yendikten sonra harekete geçen cisimle yüzey arasında, hareket boyunca bu katsayı geçerlidir.
kartezyen koordinat sistemi
Birbirini dik kesen eksenlerden ibaret koordinat sistemidir. İsmini, Descartes adının sonuna -ian- ekinin getirilmesiyle bulmuştur. Düzlemsel konumların açıklanmasını kolaylaştırdığı için genelde kartezyen sistemler kullanılır
komut satırı
Kullanıcının, önceden tanımlı komutları metin olarak girerek, bilgisayara işler yaptırmasını kolaylaştırır. Konsol, terminal, uçbirim olarak da adlandırılır.
oktav
Müzikte bir ses aralığıdır. Oktavın yüksek perdesi aynı oktavın alçak noktasının 2 katıdır. Örneğin orta C üzerindeki A notasının uluslararası standart frekansı 440 hertz’dir.Bu A notasının üzerindeki oktav 880 hertz ile titreşirken, altındaki oktav 220 hertz ile titreşir. 1
paralel iletişim
Aynı anda birden çok bitin, birden çok iletişim kanalı veya veri yolu (bus) üzerinden gönderildiği iletişim türüdür. Seri iletişimden hızlıdır. Örneğin, 8 kanallı bir paralel iletişim aynı saat hızındaki bir seri iletişime göre 8 kat hızlıdır.
sanal gerçeklik
Gerçek dünyaya benzer ya da tamamen farklı simülasyon deneyimi sanal gerçeklik olarak tanımlanmaktadır. Uygulama alanları arasında oyun, eğlence, eğitim, medikal ve askeri eğitim uygulamaları bulunmaktadır.
Seri iletişim
Verilerin bir iletişim kanalı ya da bilgisayar veri yolu (bus) kullanılarak 1 bit olarak ard arda gönderildiği iletişim türüdür. Veri paketindeki bitleri sırayla göndermesi nedeniyle paralel iletişimin karşıtıdır.
SHA1
Secure Hashing Algorithm isminin kısaltması olan, günümüzde şifreleme algoritmaları arasında yaygın kullanılan, Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından tasarlanan bir kripto algoritmasıdır.
statik sürtünme katsayısı
Duran bir cisim eylemsizlik ilkesine göre devamlı durma eğilimindedir. Cismi harekete geçirebilmek için kuvvet uygulandığında, cisim harekete geçene kadar statik sürtünme katsayısı kullanılır.
sürüm kontrol sistemi
Versiyon kontrol sistemleri, kodun zamanla değişimini ve gelişimini yönetmeye yardımcı olan yazılım araçlarıdır. Kod üzerinde yapılan her düzenleme versiyon kontrol sistemlerinin kendine has veritabanı yöntemlerine göre kaydedilir. Yazılım üreticileri sürüm kontrol sistemleri ile kodda bir hata oluştuğunda ya da değişikliği geriye alınmak istediğinde, geçmişteki kod revizyonlarıyla karşılaştırabilirler. Aynı zamanda proje yönetimini kolaylaştırırlar. Çünkü; bu sayede kod çalışmasının tamamı yerine küçük etapları yapılarak ilerlenebilir.
UTF-8
(Unicode Transformation Format) Unicode karakterlerini 8 bitlik (bayt) gruplar hâlinde kodlamak için kullanılır.
vertex verisi
OpenGL’de bir verteks için çeşitli özellikler tanımlanabilir. Bunlardan bazıları, iki boyutlu ya da üç boyutlu uzayda bir noktanın pozisyonu, ışığın ve yüzey renginin ön hesabı için renk, yüzeyde doku haritalama (texture mapping) yapabilmek için UV koordinatları, normal vektörler, teğetsel vektörlerdir
yer çekimi ivmesi
Dünyanın kütle çekimi ivmesine yer çekimi ivmesi denir.